# Wandelweekend

Met het formulier kunt u zich aanmelden voor het Wandelweekend.

Iedere deelnemer dient een eigen formulier in te dienen.

Hiermee reserveert u gelijktijdig ook een kamer op de Pelgrimsherberg Kafarnaüm, dat hoeft u niet meer apart te doen.

Data wandelweekend

  • Data 2023

            1/2 april

           7/8 oktober

Opgaveformulier