► Pelgrimspaspoort

Een pelgrimspaspoort, of Credential, is een document dat u toegang verschaft tot de albergues onderweg. Overal waar u slaapt, krijgt u een stempel en een datumvermelding. In Santiago kunt u, na controle van de stempels, een oorkonde krijgen dat u de tocht voltooid hebt.

In Nederland zijn twee instanties gerechtigd om zo’n paspoort uit te geven nl. het Genootschap van St. Jacob in Utrecht en Pelgrimsherberg Kafarnaüm.

Bij de Pelgrimsherberg kunt u dagelijks (behalve rond kerst en nieuwjaar) uw paspoort afhalen, vóór 10:00 of ná 17:00 uur. Op andere tijden na telefonische afspraak: 0497-591207.

De kosten bedragen € 5,– inclusief de beschermhoes. Het document opsturen is niet mogelijk.

Een pelgrimspaspoort voor de route naar Assisi en Rome kunt u aanvragen bij de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome. Zie: www.pelgrimswegen.nl