Martin Buber en Emmanuel Levinas

Emmanuel Levinas leefde van 1906 tot 1995. Hij was een leerling van Buber en hij dacht verder na over diens filosofie. Ook hij gaat in op de concrete, menselijke omgang (de dialogische filosofie). Beiden stelden zich de vraag op welke wijze de dialogische filosofie betekenis kan hebben in de IK – JIJ relatie. Vertaald naar onze tijd: Hoe kan deze filosofie voor de mens van vandaag gestalte krijgen en uitdagingen bieden in het concrete leven. Op bepaalde punten was Levinas het sterk oneens met zijn leermeester, maar later kwamen hun standpunten weer dichter bij elkaar.

Ook in onze tijd , wil ik aantonen, hebben hun zienswijzen weer grote betekenis. Wat hen scheidt en wat hen verbindt, zal ik duidelijk aangeven.

We nodigen iedereen uit, die zich door het gedachtengoed van beide filosofen willen verrijken op hun levenspad.

 

Datum 25 februari 10:00 u tot 16:00 u

kosten € 35,00 per dag inclusief lunch en koffie en thee

Aan melden kan via:  info@pelgrimsherberg.nl onderwerp Martin Buber