# Voorbereidingsweekend

Met het formulier kunt u zich aanmelden voor het Voorbereidingsweekend.

Iedere deelnemer dient een eigen formulier in te dienen.

Deze aanmelding houdt tevens een reservering voor een kamer in op de Pelgrimshoeve Kafarnaüm. Dat hoeft u niet meer apart te doen.

  • Data 2021

29-30 oktober

10-20 november

Opgaveformulier