# Voorbereidingsweekend

Met het formulier kunt u zich aanmelden voor het Voorbereidingsweekend.

Iedere deelnemer dient een eigen formulier in te dienen.

Deze aanmelding houdt tevens een reservering voor een kamer in op de Pelgrimsherberg Kafarnaüm. Dat hoeft u niet meer apart te doen.

  • data 2022
    • 11-12 februari VOL
    • 18-19 februari (Rome) VOL
    • 4-5 maart

Opgaveformulier