# Terugkom weekend

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor het Terugkom weekend

Iedere deelnemer dient een eigen formulier in te dienen.

Deze aanmelding houdt tevens een reservering voor een kamer in op de Pelgrimsherberg Kafarnaüm. Dat hoeft u niet meer apart te doen.

  • Data 2021

5/6 november  en 10/11 december

Opgaveformulier