Een nieuwe naam : Pelgrimsherberg Kafarnaüm

Het bestuur heeft, na een raadpleging van de vrijwilligers, gekozen voor een nieuwe naam.
 ‘Hoeve’ verandert daarbij in ‘herberg’. Het lijkt slechts een minieme wijziging, amper de
moeite waard. Maar… we kunnen deze nieuwe naam splitsen in een soort roepnaam en een
familienaam. De roepnaam, voor het dagelijks gebruik en vooral voor het initiële contact, is
Pelgrimsherberg. De familienaam, die we met gepaste trots uit gaan dragen als onze gasten
eenmaal bij ons zijn, blijft Kafarnaüm.

Hoeve of herberg?
• Wij zijn een herberg, een overnachtingsplaats. Geen hoeve, geen boerderij (meer).
• Herberg heeft een associatie met ‘geborgenheid’.
• Herberg sluit aan op de in Spanje gebruikelijke term ‘albergue’ voor soortgelijke
voorzieningen.
• Het feit dat we allebei de uitgang ‘hoeve’ gebruiken, bevordert niet het onderscheid
met de Jacobushoeve. Als wij de term ‘herberg’ gaan bezigen, kan dat misschien wel
een beetje helpen.

Roepnaam en familienaam
• Mensen die voortaan onze website willen bezoeken, hoeven alleen maar
pelgrimsherberg.nl in te tikken.
• Mensen die ons een mailtje willen sturen, hoeven alleen maar @pelgrimsherberg.nl te
schrijven.
Gewoon een normaal Nederlands woord. Weinig kans op typefouten.
• Als we de telefoon aannemen, doen we dat met “de Pelgrimsherberg”. Dé
pelgrimsherberg, we zijn de enige in Nederland!
Maar dan! De naam Kafarnaüm blijft gewoon pontificaal op de gevel staan. En niet alleen als de
naam van het gebouw. Ook als ónze naam.
Tot dusver hebben we, als onze gasten naar de betekenis van de naam Kafarnaüm vragen, hen
netjes antwoord gegeven. Veel meer hebben we er niet mee gedaan. Nu willen we deze naam
juist uit gaan dragen, proactief, bij voorbaat al. We leggen de Bijbelse betekenis van de naam
uit, hoe Jezus daar naartoe ging om rust te zoeken; hoe de broeders destijds daarom voor
deze naam gekozen hebben; hoezeer deze naam past bij hetgeen we willen zijn: een
pleisterplaats om tot innerlijke rust te komen.
Als je begint aan je eerste pelgrimstocht, zeggen namen als La Verna, Roncesvalles, Eunate,
Cruz de Ferro en dergelijke je ongetwijfeld niet veel. Maar als je er ooit geweest bent,
vergeet je ze nooit meer. De bedoeling is dat mensen die ooit bij ons geweest zijn de
betekenis van Kafarnaüm ook nooit meer vergeten. Omdat ze die betekenis bij ons niet alleen
gehoord, maar ook ervaren hebben.

namens het bestuur,
Jan van Gisbergen (voorzitter)