Martin Buber en Emmanuel Levinas

Emmanuel Levinas leefde van 1906 tot 1995. Hij was een leerling van Buber en hij dacht verder na over diens filosofie. Ook hij gaat in op de concrete, menselijke omgang (de dialogische filosofie). Beiden stelden zich de vraag op welke wijze de dialogische filosofie betekenis kan hebben in de IK – JIJ relatie. Vertaald naar onze tijd: Hoe kan deze filosofie voor de mens van vandaag gestalte krijgen en uitdagingen bieden in het concrete leven. Op bepaalde punten was Levinas het sterk oneens met zijn leermeester, maar later kwamen hun standpunten weer dichter bij elkaar.

Ook in onze tijd , wil ik aantonen, hebben hun zienswijzen weer grote betekenis. Wat hen scheidt en wat hen verbindt, zal ik duidelijk aangeven.

We nodigen iedereen uit, die zich door het gedachtengoed van beide filosofen willen verrijken op hun levenspad.

 

Datum 25 februari 10:00 u tot 16:00 u

kosten € 35,00 per dag inclusief lunch en koffie en thee

Aan melden kan via:  info@pelgrimsherberg.nl onderwerp Martin Buber

NIEUW – KLOOSTERRONDWANDELING IN VESSEM

Zaterdag 11 maart kunt U aansluiten bij de “Kloosterrondwandeling” van Vessem. Uitgezet door de provincie, aansluitend op het reeds eerder in 2020 uitgezette pelgrimsroute “Ons Kloosterpad”. Een route van 9,7 km.

Tijdens deze Kloosterrondwandeling komen verschillende invalshoeken zoals historie, cultuur, natuur of spirituele en geestelijke invalshoeken aan de orde op de route.

Henk Murraij, gangmaker vanuit de provincie voor de route rondom Vessem van “Ons Kloosterpad” begeleidt deze wandeling.

Belangstelling?

Opgeven via info@pelgrimsherberg.nl o.v.v. ‘Kloosterrondwandeling 11 maart’.

Inschrijven vóór donderdag 9 maart 2023.

Kosten: €15,00 [twee consumpties inbegrepen]

De dag begint om 10.00 uur, eindigt om 16.00 uur.

Start en eindpunt: Pelgrimsherberg, Servatiusstraat 11 in Vessem. Vul je rugzak met brood en drank voor onderweg. Vanaf 9.30 uur welkom op de Pelgrimsherberg.

Mini-pelgrimage rondom Vessem

Nu de Pelgrimshoeve na de corona-sluiting weer open is, bestaat de mogelijkheid ook weer om 4 dagen op de Hoeve te verblijven en de omgeving te verkennen. In 2019 is het startschot gegeven voor een mini-pelgrimage rondom Vessem. In 2020 is de route herzien en opnieuw beschreven. Er zijn 4 wandelingen uitgezet van 15 tot 25 km: de Merenroute (richting Wintelre), de Heideroute (richting Middelbeers), de Stroom- en Bosroute (richting Duizel/Knegsel) en de Verstillingsroute (richting Netersel).

Wandelaars worden uitgenodigd om, individueel of in kleine groepjes, voor 4 dagen naar Vessem te komen. Men kan 3 of meer nachten van dinsdag t/m zondag op de gebruikelijke voorwaarden op de Pelgrimshoeve verblijven, het boekje kopen bij de gastmensen en aan de wandel gaan. We hebben het een mini-pelgrimage genoemd, omdat men zich 4 dagen kan terugtrekken uit de hectiek van het dagelijks leven op een plek die uitnodigt om tot innerlijke rust te komen.

Door te lopen ontmoet ik je elke keer opnieuw, mijn beste reisgenoot.”
R. Tagore.

De wandelingen staan uitgebreid beschreven in het boekje en daarnaast is veel informatie toegevoegd over de streek waar je doorheen loopt: de natuur en cultuur van het land van de acht zaligheden. Ook zijn er vragen opgenomen, waarmee de wandelaar zijn/haar mini-pelgrimage verdieping kan geven.

Meer informatie vindt u HIER