► Op weg zenden

Op weg zenden vanuit Pelgrimsherberg Kafarnaüm

Wat is het toch dat mensen in onze tijd onderweg willen zijn?

Voor pelgrims die het op prijs stellen vanuit Vessem te vertrekken verzorgen wij een eenvoudige ceremonie om hen uitgeleide te doen. Iedereen die een pelgrimsroute wil afleggen kan vanuit de Pelgrimsherberg op weg gezonden worden.

Het op weg zenden bevestigt iemands persoonlijke keuze. Het verdiept zijn/haar innerlijke motivatie om op weg te gaan. Een pelgrim wordt van binnenuit geraakt, dat overkomt hem/haar. Het is een innerlijke ervaring. Wij willen daar graag mede vorm aan geven.

De een wil de op weg zending graag in kleine kring laten gebeuren, de ander kiest voor een ruimere aanwezigheid van dierbaren. Beide vormen zijn mogelijk.

Contact
Heb je hier belangstelling voor en wil je meer informatie neem dan contact op met info@pelgrimsherberg.nl