► Sponsoring

Pelgrimeren voor de jeugd is een project van de stichting Pelgrimsherberg Kafarnaüm en wordt door de navolgende instanties gesponsord:
– De Jacobushoeve (draagt substantieel bij in de kosten)
– Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, via haar Stichting ‘Vrienden van Sint Jacob’.