► Logo

Ons logo is in 2015 ontworpen door broeder Nico Jacobs. Het stelt in basis een kompasroos voor. De betekenis daarvan is:

 • de pelgrims komen van alle kanten en de meesten vertrekken richting het zuiden. Die pijl is net iets langer.
 • De pijlen hebben de vorm van daken, symbool voor het gastvrije onderdak dat we bieden.
 • De lijnen lopen onder en over elkaar. Samen met de cirkelvormen staat dat voor de ontmoeting.
 • De groene kleur duidt op de ligging van Kafarnaüm: omgeven door een mooie, rustgevende tuin, in een dorpje vol geboomte, met prachtige natuurgebieden in de buurt.
 • De letter P springt eruit. Natuurlijk slaat dat op Pelgrimsherberg. Maar niet alleen.

In feite zijn er twee P’s, een grote en een kleine. Wij ontvangen niet alleen volwassenen, maar ook kinderen. De kleine letter P is het duidelijkste. De jeugdige gasten vormen dan ook het leeuwendeel van onze bezoekers.

De P is verder:

 • De P van Pelgrim.
 • De P van Pelgrimeren. Op weg gaan. Maar ook: je bezinnen op je eigen levensweg, pelgrimeren door je leven
 • De P van Plaats. Waar ben ik nu? Niet alleen op de route, maar ook onderweg tussen geboorte en overlijden.
 • De P van Pas op de plaats maken. Niet onbezonnen doorjakkeren, maar juist de rust nemen om na te denken over de richting.
 • De P van Pax. Vrede, vooral in je eigen hart.
 • De P van …