► Landelijke navolging

Jac Naus, Frans Roijendijk en Edith Elzenga zijn de drijvende krachten van de landelijke werkgroep van Nederlands Genootschap van Sint Jacob ‘Pelgrimeren voor de jeugd’.

Al meerdere keren is op de pelgrimsherberg Kafarnaüm een nationale trainingsdag gehouden voor enthousiaste pelgrims en begeleiders uit het hele land, die ook in hun eigen regio dit project vorm willen geven. Inmiddels zijn op zeven plaatsen in Nederland initiatieven tot stand gekomen.

Vanuit onze werkgroep wordt advies en voorlichting gegeven aan alle regio’s van het Genootschap over het pelgrimeren voor de jeugd. Zie ook de site van Het Genootschap