► Kwaliteit van de begeleiding

 
De dagcoördinatoren zijn zeer ervaren pelgrims. Zij hebben allen een VOG, het door de overheid uitgegeven ‘Verklaring Omtrent Gedrag’.
 
De begeleiders hebben de gedragscode vrijwilligers Kafarnaüm ondertekend. Daarin geven zij aan altijd uiterst zorgvuldig met kinderen, elkaar en anderen om te zullen gaan