► Informatie voor vrijwilligers

Download hier het declaratie formulier 2023 Declaratieformulier

Alle vrijwilligers ondertekenen een ethische verklaring. Daarmee onderschrijven ze de morele uitgangspunten van Kafarnaüm. Wij willen op een heel positieve manier met andere mensen, en met name met kinderen, omgaan.

  Download hier de Gedragscode: Gedragscode Vrijwilligers Kafarnaüm