► Iets terug doen

Als pelgrim heb je onderweg mogen genieten van de belangeloze inzet van vele vrijwilligers, zoals de hospitalleros in de albergues. Hun hulp, ook al was het vaak achter de schermen, was onontbeerlijk voor het welslagen van uw tocht. Wildvreemden die puur uit idealisme tijd en energie gespendeerd hebben aan u. Zonder dat u er ook maar iets voor terug hoefde te doen. Een heel bijzondere ervaring op zich.

Veel pelgrims zijn daar dan ook erg dankbaar voor. Zij voelen de aandrang om zich ook op een of andere manier in te zetten voor andere mensen die na hen onderweg zijn of op pad willen gaan. U ook?

Vrijwilliger worden?
Pelgrimsherberg Kafarnaüm draait helemaal op vrijwilligers, rond de 200 in totaal. Zij vinden het werk leuk, maar ze komen vooral vanwege de sfeer van onderlinge verbondenheid. De positieve geest van de Camino die in ons huis hangt.

Is dat misschien ook iets voor u? Waar heeft u affiniteit mee? Over welke specifieke kennis beschikt u die nuttig is voor dit project?

Kafarnaüm heeft de volgende werkgroepen waar u zich eventueel bij aan kunt sluiten:

 • Pelgrimeren voor de jeugd
  Een klein groepje kinderen (meestal vier of vijf) begeleiden tijdens hun tocht vanuit hun school naar Kafarnaüm. Hen coachen tijdens gesprekken over aangereikte onderwerpen. Eventueel een programmaonderdeel op Kafarnaüm of op de Jacobushoeve voor uw rekening nemen.
 • Werkgroep Ontvangst
  Met z’n tweeën runt u een week lang, van maandag tot maandag, de pelgrimsherberg. Bij aankomst legt de overdrachtsgroep u alles uit en wordt u geïnformeerd over het weekprogramma en de reserveringen.
  Het werk varieert van het ontvangen van gasten en de zorg voor een prettig verblijf tot de dagelijkse schoonmaak, boodschappen en het klaarmaken van maaltijden. Als de agenda het toelaat, bent u van 10:00 tot 17:00 uur vrij in uw doen en laten.

  Wil je graag meer informatie ontvangen om eventueel als gastvrouw of -heer actief te worden in onze Pelgrimsherberg.
  Stuur je dan een mailtje naar: ontvangst@pelgrimsherberg.nl
  We sturen je dan onze taakomschrijving voor een gastvrouw/heer en nemen dan contact met je op voor een kennismakingsgesprek.
 • Pelgrimeren voor volwassenen
  Deze groep verzorgt de voorbereidings- en terugkomweekenden, bezinningsdagen, wandel- en fietsweekenden, de midwinterwandeling en ook de dagprogramma’s rond Pelgrimeren op je levenspad.
 • Werkgroep tuin
  Elke 2e maandag van de maand houdt een groep mensen-met-groene-vingers de tuin bij. Wilt u zich bij hen aansluiten?
 • Werkgroep veiligheid
  U houdt zich bezig met veiligheidsvoorschriften, brandmeldinstallatie, vluchtroutes, brandblussers, de alarminstallatie en dergelijke.
 • Werkgroep gebouwen
  Het klein onderhoud, zeg het huurdersdeel, en reparatie is dan uw taak.
 • De financiële administratie
 • Public Relations
  De aankondiging van activiteiten in lokale media en pelgrimsorganen. Artikelen schrijven over Kafarnaüm. De samenstelling van onze 3-maandelijkse Nieuwsbrief. Het bijhouden van het algemene deel van de website. De presentatie van de pelgrimsherberg op de landelijke pelgrimsbijeenkomsten. Dat zijn globaal de taken van deze werkgroep.
 • Administratie
  Het bijhouden van de reserveringen, het e-mail en post-verkeer in goede banen leiden, de interne communicatie verzorgen, het up- to- date houden van de vrijwilligersadministratie, et cetera.
 • Het bestuur
  Specifieke vacatures.  In het bijzonder zijn wij nu op zoek naar:
  – Een coördinator voor de werkgroep tuin.
  – Iemand die de werkgroep sponsoring op wil zetten. En leden voor deze werkgroep.
  – Een coördinator voor de PR-groep.

Wat kunnen wij u bieden?

 • Een bijzonder prettige werkomgeving waar u de Caminosfeer weer even kunt proeven.
 • Een gezellige lunch met z’n allen tussen het werk door. Als u ook gebruik maakt van de warme maaltijd, moeten wij u een bijdrage op kostenniveau vragen.
 • Reiskosten.
 • Een gezellige vrijwilligersdag in het najaar.

Aanmelden
Stuur een mail met daarin de werkgroep waarvoor u belangstelling heeft naar info@pelgrimsherberg.nl

Sponsor of donateur worden?
Is Vessem toch wat te ver weg voor vrijwilligerswerk? Of heeft u gewoon te weinig tijd? Maar u wilt toch graag een bijdrage leveren? Dan kan dat ook in financiële zin. Ook daar zijn we heel erg blij mee.

Aanmelden

 • Voornaam, naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres. Plus keuzemogelijkheid:
 • Standaard bankmachtiging € …,- per maand / jaar en
 • Ik verklaar tot wederopzegging elke maand / jaar € …,– over te zullen maken op bankrekening
  NL10RABO 0154 0081 33 van Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaüm.

Als e-mail versturen naar:  info@pelgrimsherberg.nl